stemningsbildeLogo
SISTE NYTTPÅMELDINGINFORMASJONPROGRAMALBUMARMADASJØSPEIDERNETTVERKET

Hva er sjøspeidernettverket?

Sjøspeidernettverket består av alle grupper i Norges Speiderforbund som driver med sjøspeiding, samt alle ledere og rovere i disse gruppene.

Nettverket koordineres av en Nettverkskoordinator som skal stå for kommunikasjonen mellom sjøspeidermiljøet og det sentrale NSF. Koordinatoren skal ta initiativ til tiltak som øker aktiviteten i nettverket, samt å ta initiativ til arrangementer for nettverket. I tillegg skal Nettverkskoordinator sjø fremme informasjon om nettverket. Nettverkskoordinator skal også foreslå prosjektledere for Komite speiding (KS).

Nettverkskoordinator oppnevnes av Komite speiding for en periode på 2 år. Perioden kan forlenges.

Sentrale Arrangementer:

Kontaktseminar:
Kontaktseminaret arrangeres tredje helgen i januar hvert år, og er åpent for alle ledere og rovere i nettverket. Kontaktseminaret fungere som ”årsmøte” for sjøspeidermiljøet, og det er her man diskuterer saker av felles interesse, fremtidige arrangementer, program og prinsipper for øvrig.

SjøPeff:
SjøPeff er peffkurs med sjø som ramme. Kurset er i prinsippet åpent for alle patruljeførere og assistenter i NSF, men pga. bruken av båter i kurset er det en fordel med litt sjøerfaring. Kurset arrangeres i mai/juni hvert annet år. 

Emnekurs/Seilas:
Hvert år, i slutten av august arrangeres enten et emnekurs i sjøspeiding eller en felles seilas. Emnekursene har som tema saker som er av interesse for ledere og rovere i sjøspeidergruppene. Temaene kan være av teknisk, praktisk eller teoretisk art. Seilas i Sør/Øst/Vest er arrangementer hvor temaet på emnekurset er praktisk bruk av båter i sjøspeiderarbeidet. Et slikt arrangement gir ledere og rovere i de gruppene som ikke har adgang til større båter i det daglige arbeidet anledning til å seile skøyter.

Sjøspeiderleir:
Hvert fjerde år, siden 1986, har sjøspeidermiljøet hatt nasjonal sjøspeiderleir. Leiren har tradisjonell speiderform, men arrangeres med spesiell fokus på sjøen som ramme.

Armadaer:
De siste 10 årene har sjøspeidermiljøet arrangert Armadaer til store begivenheter. En armada er en eskadreseilas med mange seilbåter som drar sammen mot et mål. Den første store armadaen var i 1995, da man seilte fra Norge til verdensjamboree i Nederland, sammen med danske, islandske, finske, polske, irske, britiske og nederlandske sjøspeidere. I 1997 hadde man armada langs norskekysten fra Oslo til Trondheim i forbindelse med landsleiren på Austrått. I 2001 seilte man fra Trondheim til Fredrikstad til Urban 2001. Armada 2006 gikk til sjøspeiderleiren på Lindøy. Armada 2007 – gikk fra Norge til England i forbindelse med verdensjamboreen, 100 år etter den første speiderleiren på Brownsea Island. Også den samlet sjøspeiderbåter fra mange europeiske land. Armada 2009 gikk fra Kristiansand til landsleiren i Åndalsnes. I 2010 går armaden til sjøspeiderleiren på Kragenäs og i 2011 går armadaen til verdensjamboreen i Sverige. 

Andre prosjekter:
I tillegg har nettverket også andre prosjekter for å sikre miljøets utvikling og for å utvikle programmateriell for sjøspeidergrupper. En representant for nettverket deltar også i det europeiske sjøspeiderforumet Eurosea, som arrangeres hvert tredje år. 

 

Ta kontakt med nettverkskoordinator hvis dere er nysgjerrige på sjøspeiding og ønsker informasjon og hjelp til å drive med sjøaktiviteter i speidergruppa.
 
Nettverkskoordinator
Sverre Kjetil Lima
Telefon: 48168711
Søk i sjospeidersidene
Googlesøk i sidene til sjospeiding.no
Sjøspeiding på Facebook
Pb 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo | 22 99 22 30
sjospeiding.no | Nettverk for sjøspeiding | Norges speiderforbund | sjospeiding@scout.no